ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ (06.37นาที)

Facebook


ดำเนินรายการ
ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

พระสงฆ์ในประเทศไทยมากกว่า 3 แสนรูป เป็นโรคอ้วนถึง 48% และโรคภัยอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธก็คือ อาหารและวัตรปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค พระสงฆ์และฆราวาสจึงช่วยกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  184

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   15 พฤษภาคม 2562

หมวด:   ธรรมนูญสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(51ดาวน์โหลด)