โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ 13 ธ.ค.61 2/2Facebook


ข้อมูลร้อนถูก ข้อมูลเย็นผิด ข้อมูลพิษ มักจะเจอกันเป็นประจำในสื่อออนไลน์ เพราะสื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทอย่างมาก และส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อสังคมไทย
โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นการใช้พลังของสื่อโซเชี่ยว เป็นตัวช่วยทั้งส่งเสริมและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
คุณช่อผกา วิริยานนท์ พิธีกรรายการโทรทัศน์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  120

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา