กรณีเก็บภาษีสุขภาพเฉพาะ (Health Tax) เข้ากองทุนเฉพาะในลักษณะภาคบังคับ 25 ก.ย.61 ตอนที่ 1/2

Facebook


เวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็น การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักประกันความมั่นคงในสังคมสูงวัยของไทย
ระหว่างวันที่ 23 -26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
สนับสนุนการจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วันที่ 25 กันยายน 2561
- กิจกรรมสัมพันธ์
โดย นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์

- สรุปทบทวนการประชุมที่ผ่านมา

- ทางเลือกที่ 3 กรณีเก็บภาษีสุขภาพเฉพาะ (Health Tax) เข้ากองทุนเฉพาะในลักษณะภาคบังคับ เป็นการจัดการคลังและบริหารจัดการแบบกองทุนสุขภาพ ระดับประเทศ ประชาชนร่วมจ่ายเบี้ยเข้ากองทุนในภาคบังคับ (เทียบเคียงได้กับกองทุนประกันสังคม)
โดย นพ. ถาวร สกุลพานิชย์

ดำเนินรายการ
โดย น.ส. วิไลวรรณ สิริสุทธิ์
นายประสาน อิงคนันท์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  389

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา