สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 (ช่วงเช้า) 1 พ.ย.61Facebook


ภาพและเสียงจาก FB : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(ช่วงเช้า)
ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4

พิธีเปิด
- ภาพยนตร์สั้น “ความสุขครั้งสุดท้าย”

- ปาฐกถาเปิดงาน “สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน”
โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

- เสวนา “การรับมือกับความตายในสังคมยุค 4.0”
ศ.นพ. ดร. อิศรางค์ นุชประยูร คลินิกกุมารชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤน) นักเขียน
คุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส)
ผู้ดำเนินรายการ : คุณช่อผกา วิริยานนท์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  99

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา