เสวนา“การจัดการกับความตายในมิติศาสนา” 1 พ.ย.61Facebook


ภาพและเสียงจาก FB : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(ช่วงบ่าย)
ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4

- เสวนา“การจัดการกับความตายในมิติศาสนา”
พระสุธีรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ สมาชิกคริศตจักรกิจการของพระคริสต์
ผู้ดำเนินรายการ : คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  136

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา