เสวนา ชัวร์ก่อนแชร์ : Living Will คือการุณยฆาต จริงหรือ ? 2 พ.ย. 61Facebook


ภาพและเสียงจาก FB : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ช่วงเช้า)
ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4

- เสวนา ชัวร์ก่อนแชร์ : Living Will คือการุณยฆาต จริงหรือ?

รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ : ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  149

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา