พิธีเปิด เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ 22 ส.ค.61

Facebook


เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น

- คณะสงฆ์และผู้ร่วมงานพร้อมกันในบริเวณพิธี
- ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางมายังบริเวณพิธี
- คณะสงฆ์พระเถรานุเถระและผู้ร่วมงานถวายการต้อนรับ
- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องสักการะแด่ประธานฝ่ายสงฆ์
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายสักการะ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายสักการะ
- นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ถวายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ แด่ประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้าคณะภาคทั้ง ๔ ภาค
- คณะสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา
- พระพรหมวชิรญาณ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  529

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา