ข่าวเด่น WBTV รองนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ 6 ส.ค.61

Facebook


พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ พร้อมกราบเรียนการดำเนินงาน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พระคิลานุปัฏฐาก การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะพระสงฆ์ และการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลัก

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  473

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา