พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข สํานักข่าวไทย TNAMCOT 5 พ.ค.61

Facebook


ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ คืออะไร เมื่อมีแล้วจะช่วยให้พระสงฆ์เข้าถึงการรักษาพยาบาล และมีสุขภาพดีได้อย่างไรบ้าง - สํานักข่าวไทย TNAMCOT 5 พ.ค.61

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  724

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา