สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : "ฆ่าหญ้า" VS "คร่าสุขภาพ" คนไทย 21 มี.ค. 61 ตอนที่1/2Facebook


เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง “พาราควอต : ‘ฆ่าหญ้า’ VS ‘คร่าสุขภาพ’คนไทย”
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โถงหน้าห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

เสวนา “พาราควอต: ‘ฆ่าหญ้า’ VS ‘คร่าสุขภาพ’ คนไทย”
- “แผ่นดินอาบยาพิษ VS สิทธิด้านสุขภาพคนไทย”
โดย คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- “พาราควอต ความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาวะ”
โดย ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

- “สารเคมีตกค้าง ยุคเกษตรและอาหาร (ไม่) ปลอดภัย”
โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร

- “จะไปทางไหนดี...นโยบายสารเคมีเกษตร?”
โดย คุณวิเชียร เจษฎกานต์ ประธานกรรมการอันดับ 2 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  179

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา