เสวนา “แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12” 13 มี.ค.61 1/2Facebook


การสัมมนาวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ"
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี
“แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12”
- ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ม.ธรรมศาสตร์
- นายเชาวฤทธิ์ จันทร์สนาม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
- แพทย์หญิง ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- น.ส.วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  176

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา