การสัมมนาวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 13 มี.ค.61Facebook


การสัมมนาวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ"
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี
-พิธีเปิด โดย นายแพทย์ ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
-ปาฐกถาเรื่อง "พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กับการสร้างสุขภาวะของชีวิต" โดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
-ชมวีดิทัศน์ "ก่อนวันผลัดใบ"

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  110

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา