งาน“จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย”ในวาระ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 5 มี.ค.61 ตอนที่ 3/3Facebook


เสวนา “จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย”ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากร
นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
คุณนรินทร ณ บางช้าง นักร้องและนักแสดง
ผู้ดำเนินรายการ
นส.ช่อผกา วิริยานนท์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  159

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา