สช. ๔.๐ มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล ตอนที่ 2/4



Facebook


การประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายใต้แนวคิด “สช. ๔.๐ มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล”
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

เสวนา “มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล แบบก้าวกระโดดได้อย่างไร ?”
วิทยากร โดย
- นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -
- นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดำเนินรายการโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  380

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา