สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ทศวรรษที่ ๒ : มองให้ไกล ไปให้ถึง" ๒๒ ธันวาคม ๖๐Facebook


เวที “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ทศวรรษที่ ๒ : มองให้ไกล ไปให้ถึง”
วิทยากรโดย
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พิธีกรภาคสนามโดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ และ นางพลินี เสริมสินสิริ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  165

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา