นโยบายด้านการค้าและการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทย ตอนที่ 1/2Facebook


การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 28-29 พฤศจิกายน 2560 รร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

นโยบายด้านการค้าและการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทย
วิทยากร
๑.นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพข.)
๒.นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
ผู้อำนวยการสำนักยุโรป กระทรวงพานิชย์
๓.นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๔. นายศรัณยู ชเนศร์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  249

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 ธันวาคม 2560

หมวด:   การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(46ดาวน์โหลด)