การวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ:ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพในประเทศไทย ตอนที่ 1/2

Facebook


การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 28-29 พฤศจิกายน 2560 รร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ:ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพในประเทศไทย
วิทยากร
๑.Mr. Kiyoshi Adachi,
Legal Officer and chief, Intellectual Property Unit Division on Investment and Enterprise,United Nations Conference on Trade and Development
๒.รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓.นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  479

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 ธันวาคม 2560

หมวด:   การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(112ดาวน์โหลด)