สถานการณ์โลก - แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศและ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตอนที่ 1/2

Facebook


การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 28-29 พฤศจิกายน 2560 รร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
สถานการณ์โลก - แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศและ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
๓. Dr. German Velasquez
Special Advisor, Health and Development, South Centre
ผู้ดำเนินรายการ
ดร. อินทิรา ยมาภัย
แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  364

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 ธันวาคม 2560

หมวด:   การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(69ดาวน์โหลด)