การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2560 ตอนที่ 3/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้องประชุมวนาสรรค์ วนาศรม รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  471

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา