รูปธรรมจากพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

Facebook


การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร รูปธรรมจากพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 วิทยากร นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาท ตัวแทนเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ นางสาวศิริพร ปัญญาเสน ตัวแทนเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ นายจารึก ไชยรักษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคใต้ สช. ดำเนินรายการโดย นายปัญจเดช สิงห์โท สำนักวิชาการและนวัฒกรรม สช.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  867

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา