6 มาตรการกำจัดเชื้อดื้อยาFacebook


ดูเหมือนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ จะพัฒนาตีคู่ขนานกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่หากจัดอันดับโรคที่กำลังเป็นความท้าทายของวงการแพทย์ทั่วโลกรวมถึงไทย ไม่ใช่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่าง "เมอร์ส" แต่กลับเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูชาวบ้านทั่วไป
"เชื้อแบคทีเรียดื้อยา" หรือ ที่ทางวิชาการเรียกว่า การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR : Antimicrobial resistance) กำลังเป็นภัยคุกคามสุขภาพของนานาประเทศ รวมถึงไทย ที่มีข้อมูลพบว่า แต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาประมาณ 88,000 คนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,000 คน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง 6,000 ล้านบาท และทางอ้อม 40,000 ล้านบาท

เชื้อดื้อยามาได้อย่างไร นพ.กำธร มาลาธรรม คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี ประธานคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล อธิบายว่า ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมเช่นโลกร้อน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือปัจจัยที่คนสร้างขึ้นเอง อาทิ ไปกินสัตว์ป่าไปยุ่งเกี่ยวกับกับสัตว์ป่าทำให้ได้โรคมาด้วย ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่ง ทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

แต่ขณะเดียวกันก็มีโรคอุบัติใหม่อีกประเภทที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเกิดทั้งในบ้าน ชุมชนฟาร์ม และในโรงพยาบาล ซึ่งตัวเชื้อไม่ใช่ชนิดใหม่ แต่เป็นชนิดเก่าที่ดื้อยา เรียกว่า "เชื้อแบคทีเรียดื้อยา" หรือ เชื้อดื้อยา อ่านต่อ... ้้https://Goo.Gl/Bfk3JZ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  405

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   18 กรกฎาคม 2560

หมวด:   อื่น ๆ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(69ดาวน์โหลด)