สัมภาษณ์ น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป อนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกันสุขภาพแห่งชาติ

Facebook


ข้อมูล การจัดประชาพิจารณ์พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..พ.ศ. .. )
โดย น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป อนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกันสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1189

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   9 มิถุนายน 2560

หมวด:   เพื่อนร่วมเครือข่าย

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(205ดาวน์โหลด)