กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา และ แถลงข่าวร่วม เวทีเสวนา 60 ปี โรคมินามาตะ ฯ 10 ก.ย. 59Facebook


กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา
โดย ผ.ศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แถลงข่าวร่วม เรื่อง "60 ปี โรคมินามาตะ สู่การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและปลอดภัย"

โดย
1) คุณชิโนบุ ซาคาโมโต ผู้ป่วยโรคมินามาตะแต่กำเนิด และผู้อุทิศตัวเพื่อป้องกันเพื่อนมนุษย์ จากโรคมินามาตะ
2) คุณสมบุญ สีคำดอกแค สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมฯ
3) นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ผู้แทนองค์กรชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการเสวนา “60 ปี โรคมินามาตะ: การเรียนรู้หายนะจากมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium (801) อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์ศึกษาและศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง เครือข่าย 9 สถาบันวิจัย ( CURIN ) สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา
2) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (National Health Commission Office of Thailand)
3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Thailand Research Fund: TRF)
4) มูลนิธิบูรณะนิเวศ (Ecological Alert and Recovery – Thailand: EARTH)
5) ศูนย์วิจัยเปิดมินามาตะศึกษา มหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง จังหวัดคุมาโมโต ญี่ปุ่น (Open Research Center for Minamata Studies, Kumamoto Prefecture, Japan)
6) Collaboration Center for Minamata Disease Victims, Minamata City, Kumamoto Prefecture

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  423

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา