ผู้บริโภคยุคใหม่... รู้ทันสิทธิ รู้ทันสื่อ 29 ก.ย. 59

Facebook


การประชุมเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

ช่วง ผู้บริโภคยุคใหม่... รู้ทันสิทธิ รู้ทันสื่อ ห้องย่อยที่3

โดย
- นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส กรรมการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

ผู้ดำเนินการประชุม:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรพงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  727

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา