สุขภาพจิตดี: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 29 ก.ย. 59

Facebook


การประชุมเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

ช่วง สุขภาพจิตดี: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ห้องย่อยที่2

โดย

- ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ผู้แทนจากชุมชนที่เชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
- นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
- นางสาววรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

ผู้ดำเนินการประชุม:

- นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  360

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา