เสวนาหมู่ “เรียนรู้ ติดดิน กินได้” “เครื่องมือที่นำไปสู่นโยบายสาธารณะในพื้นที่” ตอนที่ 1/2 12 มกราคม 2559

Facebook


เสวนาหมู่ “เรียนรู้ ติดดิน กินได้”
“เครื่องมือที่นำไปสู่นโยบายสาธารณะในพื้นที่”
ผู้ร่วมเสวนา
๑) รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ : ประธานคณะทำงานจัดประชุม
๒) นางสำราญ พูลทอง : ผู้แทน ต.ปทุม จ.อุบลราชธานี
๓) นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ : ผู้แทน ต.นาทอน จ.สตูล
๔) นายอนุพนธ์ ฝั้นสาย : ผู้แทน ต.แม่ถอด จ.ลำปาง
๕) นายศิวโรฒ จิตนิยม : ผู้แทน ต.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี
ผู้ดำเนินรายการ
คุณประสาน อิงคนันท์ : ผู้ดำเนินรายการ/ผลิตรายการโทรทัศน์

ใน การประชุมวิชชาการ ๔ ภาค
“รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น”
‘ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’
วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  618

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา