เสวนา “สานพลังเครือข่าย : ปฏิรูปกองทุนท้องถิ่น (หลักประกันสุขภาพ)สู่ความเป็นเจ้าของ” วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ( ฉบับ HD )ตอนที่ 2/2

Facebook


เสวนา “สานพลังเครือข่าย : ปฏิรูปกองทุนท้องถิ่น (หลักประกันสุขภาพ)สู่ความเป็นเจ้าของ”
วิทยากร โดย
• นายธีรนันต์ ปราบราย ปลัด อบต.บ้านทำเนียบ จ.สุราษฎร์ธานี
• นายวิเชียร จิตต์พิศาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา
• นายทวีวัตร เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร
• พญ.ทัศนีย์ เอกวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ดำเนินรายการ: นางนัทธมน วัชรานาถ สปสช.เขต ๑๑ จ.สุราษฏร์ธานี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  575

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา