เสวนา "ชัวร์ก่อนแชร์...แชท แชร์ อย่างไรไม่ละเมิดสิทธิสุขภาพ" วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ( ฉบับ HD )ตอนที่ 1/2

Facebook


เสวนา "ชัวร์ก่อนแชร์...แชท แชร์ อย่างไรไม่ละเมิดสิทธิสุขภาพ" วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
วิทยากร โดย
• นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• นายสุชัย เจริญมุขยนันท์ เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี
• นายพงษ์ปิติ ผาสุขยืด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,พิธีกรช่อง GMM และนักแสดงช่อง ๓

ผู้ดำเนินรายการ: น.ส.ประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  602

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา