ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 5 สิงหาคม 2558

Facebook


การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น“แผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๔)”
ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


- กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีฯ
- นำเสนอลำดับเหตุการณ์ (Time Line) มติ ๕.๑ ว่าด้วยการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

โดยวิทยากร ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

- นำเสนอ(ร่าง)มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

โดยวิทยากร นายกวิน ชุติมา
คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

- พิจารณารับรองมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และแผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

โดย คุณเจษฎา มิ่งสมร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

พิธีปิด /คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ส่งมอบมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ แผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๔)
ต่อผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1173

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา