เวที : ระบบสุขภาพชุมชน “สร้างไม่ยาก หากเข้าใจ” วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่2/2Facebook


เวที : ระบบสุขภาพชุมชน “สร้างไม่ยาก หากเข้าใจ” วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในงานประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.

วิทยากร
คุณ อนันต์ แสงบุญ ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คุณ ธีรวัฒน์ แดงกระเปา ผู้อำนวยการ รพ.สต.สี่แยกสวนป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณ เพ็ญศรี สุดธา ผู้อำนวยการ รพ.สต. หนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินรายการโดย
ดร.วิทยา จันทร์แดง

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  449

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา