เวที : CHIA เครื่องมือเสริมสิทธิชุมชน วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่3/3

Facebook


เวที : CHIA เครื่องมือเสริมสิทธิชุมชน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในงานประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.

วิทยากร
ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก


ดำเนินรายการโดย
คุณ สัญชัย สูติพันธ์วิหาร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1297

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา