เวที : ธรรมนูญพื้นที่กับการหนุนเสริมกองทุนสุขภาพตำบล วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่2/3Facebook


เวที : ธรรมนูญพื้นที่กับการหนุนเสริมกองทุนสุขภาพตำบล วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในงานประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.

วิทยากร
นายแพทย์ วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง
นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
คุณ พนิดา มิ่งสมร ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านต้นนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
คุณ สมาน เสโส นายกเทศมนตรีตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
คุณ จารึก ไชยรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.)

ดำเนินรายการโดย
คุณ ดร.ทองจันทร์ หอมเนตร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  465

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา