เวที ปฏิรูประบบสุขภาพในรัฐธรรมนูญใหม่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่ 1/2Facebook


เวที ปฏิรูประบบสุขภาพในรัฐธรรมนูญใหม่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในงานประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.

วิทยากร
นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
คุณ ศิรินา ปวโรฬารวิทยา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย
น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  308

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา