การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ตอนที่ 3/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
ใน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (วันพรุ่งนี้) เวลา 13.00–15.00 น. ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ
O มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 มติ 5 เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย”
O ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง "มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน”
O ความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  646

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา