เสวนาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามความตกลงอาเซียน ช่วงที่ 2/4Facebook


เสวนาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามความตกลงอาเซียน
โดย
เภสัชกรหญิง สุกัญญา เจียระพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักยา
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร
นายไพศาล เวชพงศา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เภสัชกรหญิง เพ็ญศรี จตุนิรัติศัย ผู้แทนสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ
นาง มาลี จิรวงศ์ศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นความตกลงอาเซียนด้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 19 ธันวาคม 2557

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  652

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา