การเสวนา เรื่อง “ปลุกคนไทยรู้จักใช้ยา” ช่วงที่ 1/3 ( รูปแบบ hd )Facebook


การเสวนา เรื่อง “ปลุกคนไทยรู้จักใช้ยา”
โดย
๑. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
๒. คุณศศิธร วัฒนกุล ดาราและพิธีกร
๓. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
๔. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ
๕.ทวีรัตน์ จิรดิลก พิธีกรรายการสโมสรสุขภาพ ผู้ดำเนินรายการ

ใน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  502

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา