รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ยกย่องสร้างแรงบันดาลใจ

Facebook


รางวัลนี้มาจากแนวความคิดที่อยากจะให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ คนทำงานในพื้นที่ ให้เป็นตัวอย่างของคนทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณารางวัล จะครอบคลุมเนื้อหาการทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำหนดให้มี "เครื่องมือ" ในการพัฒนาสุขภาวะและนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเอาไว้ ๓ เครื่องมือ ประกอบด้วย ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และสมัชชาสุขภาพ ดังนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก จะกลั่นกรองจากการทำงานในพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ที่มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยนำเครื่องมือทั้ง ๓ ชิ้นนี้ไปใช้ จนเกิดความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1403

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   15 พฤศจิกายน 2556

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(282ดาวน์โหลด)