ชุมชนเปื้อนพิษจากเหมืองทองคำ ตอนที่ 1/3

Facebook


การเสวนา ประเทศไทยเปื้อนพิษ งาน Thailand Research Expo หัวข้อชุมชนเปื้อนพิษจากเหมืองทองคำ ตอนที่ 1/3

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 : เหมืองทอง
คุณชนัญธิดา ฉากกลาง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดพิจิตร
คุณวัชราภรณ์ วัฒนชำ นักปฏิบัติการเอชไอเอชุมชน กรณีเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย
ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ดร.วิสาช์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
ดำเนินรายการโดย คุณประพจน์ ภู่ทองคำ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1631

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   4 กันยายน 2556

หมวด:   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(353ดาวน์โหลด)