ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก 19 ธันวาคม. 2555

Facebook


คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่3 ประชุมที่ห้องประชุม 3 จำนวน 1 ระเบียบวาระ คือ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา จำนวน 12
รายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สมัชชาสุขภาพ 3 มติ 3 การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555
วิทยากร : นาง ศศิธร วัฒนกุล , ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ , นางพรธิดา พัดทอง
ผู้ดำเนินรายการ : นายสง่า ดามาพงษ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1284

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา