สารคดีข่าวสุขภาวะภาคกลาง ตอน งานสมัชชาปฏิรูปสุพรรณบุรี กำหนดอนาคตสุพรรณ รักสุพรรณ สร้างสุพรรณ;

Facebook


ตอน สมัชชาปฏิรูปสุพรรณบุรี กำหนดอนาคตสุพรรณ รักสุพรรณ สร้างสุพรรณ
กิจกรรมเวทีสมัชชาปฏิรูปที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานี้ เป็นกิจกรรมที่รวบรวมคนชุมชนหัวใจนักพัฒนา ตัวแทนจากภาคประชน จากกลุ่มประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสุพรรณบุรีและคนภาครัฐ รวมถึงคนท้องถิ่นและผู้นำศาสนา ที่มาสานพลังร่วมมือกันกำหนดอนาคตสุพรรณ รักสุพรรณ สร้างสุพรรณ
กิจกรรมนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ประเด็นปัญหาของจังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมความเห็นในทิศทางการปฏิรูปสุพรรณในประเด็นปัญหาต่างๆเช่นความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นแรงงานและสวัสดิการแรงงาน(แรงงานต่างด้าว) สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ประเด็นการควบคุมโรคอุบัติใหม่ ประเด็นท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาวะ ประเด็นปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำสังคม และประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวว่าด้วยสุขภาวะครอบครัว
จะเห็นได้ว่าเป็นการรวบรวมความคิดเห็นที่อาจมีข้อแตกต่างกันบ้าง แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการกำหนดอนาคตสุพรรณร่วมกันบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมที่หลากหลายทุกภาคส่วน เพื่อให้คนสุพรรณมีสุขภาวะที่ดีและเป็นการสร้างพลังความสามัคคีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เชลศ ธำรงฐิติกุล รายงาน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1793

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา