คมส.สัญจร @ นครราชสีมา ในประเด็นเกษตรและอาหารในยุควิกฤต และ การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

Facebook


คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งฃาติสู่การปฏิบัติ(คมส)
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคมได้สัญจรไปที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน จังหวัด นครราชสีมา ในประเด็น เกษตรและอาหารในยุควิกฤต และ การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม •

แนะนำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกับกระบวนการสมัชชา โดยนำเสนอเครื่องมือต่างๆของ สช.ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ,๔ ปีที่ผ่านมามีมติสมัชชาชาติออกมามากมาย มีทั้งขับเคลื่อนในระดับชาติและระดับพื้นที่

ถ้าจะผลักดันให้มติสู่การปฏิบัติในพื้นที่ คณะกรรมการต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร หรือจะสามารถมาทำงานร่วมกันได้อย่างไร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2295

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา