ละคร โดยกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ เรื่อง แค่นึกถึงกัน

Facebook


ผู้คนส่วนใหญ่อาจหลงใหล และชื่นชอบศิลปะการละครในแง่ที่มีเนื้อหาสาระ และความความบันเทิง แต่สำหรับ คนละครกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าละครให้อะไรมากว่าที่คุณคิด เพราะนอกจากความสนุกสนานเพลินแล้ว ผลพลอยได้จากศิลปะการละคร คือ การพัฒนาคน

แนวคิดดังกล่าวเป็นของกลุ่มที่มีชื่อว่า กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ที่เหล่าแกนนำ และอาสาสมัครล้วนเติบโตมาจากศิลปะการละครแทบทั้งสิ้น

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ หรือ อาจารย์เอ๋ หัวหน้ากลุ่มดังกล่าว อธิบายว่าการเรียนรู้ผ่านละคร เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาคน ทั้งในส่วนของนักแสดง ที่มีกระบวนการในการทำละครเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะทางความคิด ผ่านการฝึกฝนในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างงานละคร ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้เยาวชนนักแสดงได้รู้จักควบคุมความคิด รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ โดยยังมีการสอดแทรกให้เยาวชนใช้ความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อทำงาน มีจินตนาการ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน คือกลุ่มผู้ชมที่เรียนรู้ผ่านเนื้อหาสาระ หรือสิ่งที่นักแสดงกำลังถ่ายทอดออกมานั่นเอง

จากความเชื่อที่ว่า กระบวนการละครสามารถพัฒนาคนได้ ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่น่าจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวเพื่อพัฒนาความคิด ;โครงการเรียนรู้ชีวิตผ่านละครเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในการใช้ชีวิตของเยาวชน ; โดยกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จึงเกิดขึ้นเพื่อนำเอาศิลปะการการละครสอนให้คนรู้จัก และเข้าใจชีวิตของตนเอง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นมาเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่อง การประเมินผลสุขภาพระดับชุมชน
ในงานประชุมวิชาการเอชไอเอชุมชน วันที่ 16 ก.ค. นี้ ที่รามาการ์เด้น ;Community Health Impact Assessment: CHIA เอชไอเอของชุมชน ทำโดยชุมชน และเพื่อสุขภาวะของชุมชน กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ได้นำเสนอ การประเมินผลสุขภาพระดับชุมชน ผ่านละครในวันนั้น

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2402

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา