กล่าวสุนทรพจน์ โดยนายสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

Facebook


กล่าวสุนทรพจน์ โดยนายสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ เครือข่ายจังหวัดเลย วันที่ 2 ก.พ.55 ช่วงเวลา 14.30-17.00 น.ลำดับที่ 10

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1411

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   2 กุมภาพันธ์ 2555

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(224ดาวน์โหลด)ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา