พลังชุมชนจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน คุณ ภัสรา รู้พันธ์

Facebook


สำหรับเวทีสังเคราะห์บทเรียน : จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ ในวันที่ 9-10 มกราคม 2555 ,ในวันที่10 มค แบ่งกลุ่ม 9 ประเด็นย่อย โดย คุณ ภัสรา รู้พันธ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนไทดำ จ.สุราษฎร์ธานี ห้องสัมมนาเรื่องพลังชุมชนจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน กล่าวว่า การช่วยเหลือต้องให้ความสำคัญกับคนป่วยและคนแก่ โดยจัดเตรียมเรือตะเวนออกตามพื้นที่ และสถานที่พักพิง อาหารและยา ให้พร้อม ระดมวัตถุดิบเพื่อแจกจ่ายให้มากที่สุด ทำให้ผู้ประสบภัยมีความผ่อนคลายให้มากที่สุด

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1415

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา