พิธีเปิดการประชุม ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ



Facebook


ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีเปิดการประชุมแบชบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย และ กล่าวต้อนรับโดยเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1321

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   12 สิงหาคม 2554

หมวด:   ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(219ดาวน์โหลด)