webmaster's News

สคบ.เร่งสร้างเครือข่ายให้ความรู้ สารทดแทนแร่ใยหินสคบ.เร่งสร้างเครือข่ายให้ความรู้ สารทดแทนแร่ใยหิน  บ้านเมือง ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : นาง ชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการควบคุมแร่ใยหิน หลังมติ ครม.เห็นชอบห้ามนำเข้าแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ที่ใช้วัตถุดิบอื่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ว่า หลังมติ ครม.มีผลบังคับใช้แล้ว ทาง
&n bsp;  สคบ.มีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบว่าผู้ประกอบการรายใดบ้าง ที่แสดงฉลากสินค้าที่ระบุชัดเจนว่าสินค้าของตัวเองไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน โดยส่วนใหญ่ยังพบว่าเป็นสินค้าประเภทกระเบื้องมุงหลังคา เบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ผลิตสินค้าปลอดแร่ใยหิน จะแสดงฉลากอย่างถูกต้อง
   ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่ผลิตเพื่อการส่งมอบโดยตรง ไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาด กรณีเช่นนี้อาจไม่ได้แสดงฉลากระบุไว้ นาง ชื่นสุข ยังกล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการรายใดที่มีการแสดงฉลากว่าสินค้าตัวเองปลอดแร่ใยหิน นอกจากจะปฏิบัติตามมติ ครม.แล้ว ยังถือว่าได้แสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค โดยการควบคุมเรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการฉลากที่จะคอยติดตามว่า ข้อมูลที่แสดงนั้นตรงกับสินค้าที่มีการผลิตหรือไม่ หากมีข้อมูลที่บิดเบือนถือว่าจะมีความผิดทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค
  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทางกลุ่มสมัชชาสุขภาพเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพื่อผลักดันให้รัฐบาล ดำเนินการ ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ขณะ ที่ น.ส.แววดาว เขียวเกษม ผู้ประสานเครือข่ายผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว โดยได้ประสานกับทาง สคบ.เครือข่ายแพทย์อาชีวะอนามัย และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะหลังจากที่ ครม.มีมติออกมาแล้ว เบื้องต้นได้เน้นการให้ข้อมูลกับ ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปลอดแร่ใยหินว่า สารทดแทนแร่ใยหินมีข้อดีอย่างไร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
  แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องใหม่ จึงต้องอาศัยเครือข่ายในการนำเสนอข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจตัวอย่างไปยังร้านค้าว่ายังมีสินค้ารายการใดบ้าง ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินจำหน่ายอยู่ และในปีนี้จะมีการประสานไปยังเครือข่ายในเอเชีย เพื่อเคลื่อนไหวเรื่องการเลิกใช้สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบไปพร้อม ๆ กัน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  14th May 12

จำนวนผู้ชม:  2204

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง