webmaster's News

‘มกอช.’ขอข้อมูลสารตกค้าง‘มกอช.’ขอข้อมูลสารตกค้างเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการ มกอช. ได้เชิญตัวแทนห้างค้าปลีกต่างๆ อาทิ บิ๊กซี แม็คโคร เดอะมอลล์ ฟู้ดแลนด์ มารับทราบกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Thai-PAN) ได้รายงานผลการตรวจพบสารเคมีตกค้างในสินค้าพืชผักที่มีตราสัญลักษณ์คิว (Q) เกินค่ามาตรฐานปริมาณในห้างสรรพสินค้าต่างๆ และได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้คงมาตรฐานตามตราสัญลักษณ์คิว
นายศักดิ์ชัยเปิดแถลงข่าวต่อมาว่า มกอช.ได้ประสาน Thai-PAN เพื่อขอตัวอย่างที่ได้สุ่มตรวจมาให้ มกอช. และกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบข้อเท็จจริงในห้องแล็บที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองอีกครั้ง เช่น ตัวอย่างที่ Thai-PAN ตรวจสอบนั้นมาจากห้างใด แหล่งผลิตใด แล้วสารใดบ้างที่ค้นพบ มีปริมาณสารมากเท่าใด เพราะจากการสุ่มตรวจสินค้าคิวทั้งในตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสดของ มกอช. พบว่าสินค้าคิวมีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินค่ามาตรฐานเพียงร้อยละ 2-3 เท่านั้น แต่ Thai-PAN พบสารดังกล่าวกว่าร้อยละ 50
นางเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง หรือกรมอื่นๆ ได้ลงตรวจสอบแหล่งการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานให้ผลิตสินค้าคิวตลอด ที่ผ่านมาพบว่ามีบ้างที่บางแหล่งผลิตใช้สารเคมีอันตรายกับผัก ผลไม้ ได้ตักเตือนไป และเมื่อกลับมาตรวจสอบก็พบว่าแหล่งผลิตนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การตรวจผักและผลไม้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ในส่วน อย.ตรวจสอบปลายทาง คือ ตามท้องตลาดและตามด่านนำเข้า กรณีด่านนำเข้านั้น หากตรวจพบปนเปื้อนสารเคมีเกินมาตรฐานจะห้ามไม่ให้เข้า พร้อมทั้งจับปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ที่มา มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  26th Aug 14

จำนวนผู้ชม:  1061

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง