webmaster's News

เชิญร่วมงานแถลงข่าว \\\"๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว\\\"เชิญร่วมงานแถลงข่าว \\\"๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว\\\"\\\"๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว\\\" 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อสมุด 100 ปี.เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ วัตถุประสงค์การแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานอุดมการณ์การทำงานเพื่อสังคม
   และประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมงานวันที่ 31 พ.ค. 54 ร่างกำหนดการ 10.00-10.15 น. ลงทะเบียน 10.15 -10.30 น. อ่านบทกวี หรือ แสดงดนตรีโดยเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ **ศิลปินอยู่ระหว่างการประสานงาน 10.30-11-45 น. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการจัดงาน 100 ปี
  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท เกียรติประวัติของศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ด้านสาธารณสุข อาจารย์จิราพร เครือโสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เกียรติประวัติของศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ด้านสังคม คุณสันติสุข โสภณศิริ การสืบสานเจตนารมณ์ของพ่อ คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ดำเนินรายการ นพ.ดร.โกมาตร
   จึงเสถียรทรัพย์ 11.45 -12.00 น. สื่อมวลชนซักถาม 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หมายเหตุ เชิญคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนประมาณ 50 ท่าน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  14th May 12

จำนวนผู้ชม:  1978

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง