webmaster's News

KIM Release ฉบับที่ 1/2562 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง: ทฤษฎีของ Sherry R. ArnsteinKIM Release ฉบับที่ 1/2562 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง: ทฤษฎีของ Sherry R. ArnsteinFacebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  6th Nov 19

จำนวนผู้ชม:  144

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง