webmaster's News

คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ "ล้างมือ"คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ "ล้างมือ"กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมประชาชนสร้างพฤติกรรม "ล้างมือ" อย่างถูกวิธี ให้เป็นนิสัย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และจะสามารถป้องกันโรคติดต่อ ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค ที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการใช้มือหยิบจับอาหารกิน รวมถึงโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง อาทิ มือเท้าปาก ตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ

จากข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 การล้างมือที่ถูกต้องเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง โดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ จะช่วยลดโอกาสการ ติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 50 เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ทั้งนี้ พฤติกรรมการล้างมือจำเป็นต้องได้รับปลูกฝังให้เป็นนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก ในกลุ่มนักเรียน เนื่องจากมีการหยิบของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวบ่อยครั้ง ในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะเชื้อโรคต่างๆ จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนติดนิสัยการล้างมือบ่อยๆ โดยให้ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนหยิบอาหาร ก่อนประกอบอาหาร และทุกครั้งที่ไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู ราวบันได รถ ประจำทาง ซึ่งเชื้อโรคเล็กๆ ที่มองไม่เห็นจะติดมากับมือ และเข้าสู่ร่างกายได้

วิธีการล้างมือให้ถูกวิธี คือ ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือโดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง แล้วล้างน้ำออกให้สะอาด กรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ที่มา : มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  26th Jun 19

จำนวนผู้ชม:  762

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง